Een standaard verbod op een extra baan mag niet meer.

Een standaard verbod op een extra baan mag niet meer.

Een verbod op nevenwerkzaamheden mag vanaf 1 augustus 2022 niet meer.

Vaak krijgen we de vraag hoe het zit met een extra baan indien in je huidige arbeidsovereenkomst vermeld staat dat neven arbeid niet is toegestaan of dat dit alleen is toegestaan op het moment van schriftelijk instemmen van de werkgever.

Dan hebben we goed nieuws, sinds 1 augustus 2022 is er een nieuwe wet die in principe toestaat dat je een extra baan hebt naast je huidige baan. Ook als in je huidige arbeidsovereenkomst (nog) staat dat dit niet toegestaan zou zijn.

De enige redenen waarop een werkgever je kan verbieden een extra baan te hebben zijn onderstaande rechtvaardigheidsgronden, ofwel je extra baan schaadt een of meer van onderstaande punten (let wel, deze lijst is niet absoluut):

  • Jouw gezondheid en veiligheid;
  • De bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • Het vermijden van belangenconflicten.

Een beperking van nevenarbeid kan uitsluitend worden opgelegd en gerechtvaardigd indien sprake is van een of meer van bovenstaande punten.

Een werkgever kan je dus niet verbieden een extra baan erbij te nemen als geen sprake is van bovenstaande richtlijnen.